Куди може вступити абітурієнт у Львові. Перелік закладів вищої освіти

5789 0
Перелік державних та приватних вищих навчальних закладів у Львові.
Фото: ЛНУ ім. І Франка

Фото: ЛНУ ім. І Франка

Наразі триває вступна кампанія до закладів вищої освіти, до 18:00 31 липня виші приймають документи на вступ. Tvoemisto.tv підготувало перелік усіх ЗВО Львова з різними напрямками.

Державні виші

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Приймальна комісія розташована на вул. Січових Стрільців, 14, телефони: 239-43-30,272-20-68.

Напрями підготовки:

 • Біологічний факультет (біологія, ботаніка, біохімія, біофізика, генетика, зоологія, мікробіологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин, біоекологія);

 • Географічний факультет (географія, туризм);

 • Геологічний факультет (геологія гідрогеологія, геохімія та мінералогія, геофізика, геоінформатика; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування);

 • Економічний факультет (міжнародна економіка, менеджмент, економічна теорія, економічна кібернетика, фінанси і кредит, прикладна статистика, маркетинг, облік і аудит, економіка підприємства);

 • Факультет електроніки (комп’ютерні науки, мікро-та наноелектроніка, прикладна фізика, інформаційні технології проектування, фізична і біомедична електроніка, радіофізика і електроніка);

 • Факультет журналістики;

 • Факультет іноземних мов (англійська мова та література, класична філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література), французька мова та література, німецька мова та література, іспанська мова та література, англо-український переклад, німецько-український переклад);

 • Історичний факультет (Історія, соціологія);

 • Факультет культури і мистецтв (театральне мистецтво; книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство; культурологія; фольклористика; музичне мистецтво; хореографія);

 • Факультет міжнародних відносин (міжнародні відносини, дипломатична служба, країнознавство; міжнародне право; міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес);

 • Механіко-математичний факультет (математика, статистика, механіка);

 • Факультет прикладної математики та інформатики (прикладна математика, інформатика, системний аналіз);

 • Фізичний факультет (фізика, прикладна фізика, астрономія);

 • Філологічний факультет (українська мова та література, фольклористика, літературна творчість, прикладна лінгвістика, славістика (польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, сербська, російська мова та література), сходознавство (японська, арабська, перська мова та література);

 • Філософський факультет (філософія, психологія, політологія);

 • Юридичний факультет;

 • Хімічний факультет.

Національний університет «Львівська політехніка»

Приймальна комісія розташована на вул. Бандери, 12, кім.101, телефони: 258-25-37, 258-22-65.

Напрями підготовки:

 • Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (інженерне матеріалознавство, міжнародні відносини, прикладна математика, інформатика, прикладна фізика);

 • Інститут архітектури (архітектура, дизайн, реставрація творів мистецтва);

 • Інститут гуманітарних та соціальних наук (документознавство та інформаційна діяльність, соціологія , соціальна робота, міжнародні відносини, консолідована інформація);

 • Інститут геодезії (геодезія, землеустрій та кадастр, оцінка землі та нерухомого майна, космічний моніторинг землі, геоінформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування, артографія);

 • Інститут будівництва та інженерії довкілля (будівництво, гідротехніка (водні ресурси), пожежна безпека);

 • Інститут енергетики та систем керування (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, теплоенергетика, електротехніка та електротехнології, електромеханіка);

 • Інститут інженерної механіки та транспорту (прикладна механіка, інженерна механіка, машинобудування, автомобільний транспорт, зварювання, транспортні технології);

 • Інститут хімії та хімічних технологій (екологія, хімічна технологія , хімічна інженері, харчова технологія та інженерія, біотехнологія, фармація);

 • Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (радіотехніка, радіоелектронні апарати, телекомунікації, мікро- та наноелектроніка, електронні пристрої та системи, оптотехніка);

 • Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (комп'ютерна інженерія; системна інженерія; метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; метрологія, стандартизація та сертифікація; приладобудування; безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління інформаційною безпекою);

 • Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (комп'ютерні науки, програмна інженерія, системний аналіз, видавничо-поліграфічна справа, філологія);

 • Інститут економіки і менеджменту (менеджмент, міжнародна економіка, фінанси та кредит, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг);

 • Інститут права та психології (правознавство, журналістика, управління навчальним закладом, практична психологія). 

Українська академія друкарства

Приймальна комісія розташована на вул. Під Голоском 19, каб. 417, 200, телефон: 067-149-14-00, (032)252-71-68.

Напрями підготовки:

 • Факультет видавничо-поліграфічних, інформаційних технологій (видавництво та поліграфія; комп’ютерні науки; інформаційні системи та технології; дизайн; книжкова та станкова графіка, реставрація; технології захисту навколишнього середовища);

 • Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії (автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; комп’ютерна інженерія; прикладна механіка; галузеве машинобудування);

 • Факультет медіакомунікацій та підприємництва (журналістика; медійна журналістика; видавнича справа та медіакомунікації; рекламні та ПР‑комунікації; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; облік і оподаткування; менеджмент; управління фінансово-економічною безпекою; маркетинг; підприємництво та торгівля);

Національний лісотехнічний університет

Приймальна комісія розташована на вул. Чупринки, 105, кім.107, телефони: 237-88-19; 239-27-15.

Напрямки підготовки:

 • облік і оподаткування;

 • психологія;

 • економіка;

 • лісове господарство;

 • садово-паркове мистецтво;

 • готельно-ресторанна справа;

 • захист і карантин рослин;

 • геодезія і землеустрій;

 • будівництво та цивільна інженерія;

 • архітектура та місцебудування;

 • деревообробні та меблеві технології;

 • технології захисту навколишнього середовища;

 • автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

 • хімічні технології та інженерія;

 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

 • енергетичне машинобудування;

 • галузеве машинобудування;

 • прикладна механіка;

 • інформаційні системи та технології;

 • комп'ютерні науки;

 • інженерія програмного забезпечення;

 • екологія;

 • право;

 • маркетинг;

 • менеджмент;

 • дизайн;

 • інформаційна, бібліотечна і архівна справа.

Львівський університет бізнесу та права

Приймальна комісія розташована на вул. Кульпарківська, 99, телефон: 264-69-78

Спеціальності:

 • правознавство;

 • фінанси і кредит;

 • облік і аудит;

 • міжнародні відносини;

 • видавнича справа та редагування;

 • метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. М. З. Гжицького

Телефон приймальної комісії: 239-26-13.

Напрямки підготовки:

 • Факультет ветеринарної медицини (ветеринарна санітарія, гігієна і ветсанекспертиза, ветеринарна фармація, іхтіопатологія, лабораторна справа хвороби дрібних тварин, ветеринарна екологія та стандартизація та сертифікація продукції АПК);

 • Біолого-технологічний факультет (технологія виробництва та переробки продукції тваринництво, водні біоресурси);

 • Факультет харчових технологій (технологія зберігання, консервування та переробки м'яса,технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів і жирозамінників, екологія та охорона навколишнього середовища, якість, стандартизація і сертифікація та економіка довкілля та природних ресурсів);

 • Факультет економіки та менеджменту( маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та менеджмент організацій);

 • Факультет доакадемічної освіти і підготовки молодших спеціалістів (правознавство);

 • Факультeт заочнoї оcвіти (технологія виробництва та переробки продукції тваринництва,  водні біоресурси та аквакультура, харчові технології та інженерія, технологія зберігання, консервування та переробки м’яса, технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів і жирозамінників, маркетинг, менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, екологія та охорона навколишнього середовища та якість, стандартизація та сертифікація).

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

Приймальна комісія розташована на вул. Пекарська, 69, телефони: 278-64-19,272-26-60.

Напрями підготовки:

 • лікувальна справа

 • медико-профілактична справа

 • педіатрія

 • сестринська справа

 • стоматологія

 • фармація

Львівський національний аграрний університет

Приймальна комісія розташована у головному корпусі, що на вул.В. Великого, 1, кім. 130, телефон: 224-24-98

Напрями підготовки:

 • Факультет агротехнологій та екологiї (агрономія, екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування);

 • Землевпорядний факультет (геодезія, картографія та землеустрій);

 • Факультет механіки та енергетики (автомобільний транспорт, енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, машинобудування, процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу);

 • Економічний факультет (економіка підприємства, менеджмент, облік і аудит, фінанси і кредит);

 • Факультет будівництва та архітектури (арxітектура та будівництвo).

Львівський державний університет фізичної культури

Приймальна комісія розташована на вул. Т. Костюшка, 11, телефон: 272-39-15

Напрями підготовки:

 • Факультет здоров’я людини і туризму (фізична реабілітація та туризм);

 • Факультет фізичного виховання (фізичне виховання та факультет спорту);

 • Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти (фізична реабілітація, туризм, фізичне виховання та спорт).

Львівський державний університет безпеки та життєдіяльності

Телефон приймальної комісії: 233-14-77

Напрямки підготовки:

 • практична психологія

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • транспортні технології

 • управління інформаційною безпекою

 • цивільний захист

 • охорона праці

 • пожежна безпека

Львівський державний університет внутрішніх справ

Телефони приймальної комісії: 258-61-47,295-75-71,258-68-02

Напрямки підготовки:

 • Факультет з підготовки слідчих (правознавство);

 • Факультет з підготовки фахівців для кримінальної міліції (правоохоронна діяльність);

 • Факультет громадської безпеки (правоохоронна діяльність);

 • Факультет заочного навчання (правоохоронна діяльність та правознавство);

 • Юридичний факультет

 • Економічний факультет (менеджмент і адміністрування, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент організацій, управління фінансово-економічною безпекою);

 • Факультет психології (психологія,практична психологія).

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Напрями підготовки:

 • обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 • документознавство та інформаційна діяльність

 • туризм

 • кіно-, телемистецтво

 • дизайн

 • готельно-ресторанна справа.

Читайте також: Один з львівських вишів увійшов до рейтингу найкращих університетів світу

Львівська філія Дніпропетровського університету залізничного транспорту

Спеціальності:

 • рухомий склад та спецтехніка залізничного транспорту (вагони)

 • рухомий склад та спецтеxніка залізничногo транcпорту (локомoтиви)

 • зaлізничні споpуди тa колійнe господарcтво

 • оpганізація перевезeнь і упpавління нa залізничнoму транcпорті.

Приватні виші

Український Католицький Університет

Телефони приймальної комісії:  240-99-49, 240-99-50.

Напрямки підготовки:

 • Богослов’я;

 • Artes Liberales (Історія, Філологія, Культурологія);

 • Соціальна робота;

 • Психологія;

 • Право;

 • Політичні науки «Етика-Політика-Економіка»;

 • Соціологія;

 • Комп'ютерні науки;

 • ІТ та бізнес-аналітика.

ІТ СТЕП Університет

Напрямки підготовки:

 • Web програмування;

 •   Web дизайн;

 • Комп’ютерні мережі та кібербезпека;

 • Інтернет речей;

 • Розробка програмного забезпечення;

 • Штучний інтелект;

 •   Наука про дані;

 • Моделювання великих даних;

 • Аналіз та обробка великих даних.

Львівська філія Європейського університету

Напрями підготовки:

 • фінанси і кредитж;

 • організація виробництва;

 • облік і аудит;

 • економіка підприємства;

 • комп’ютерні науки;

 • менеджмент (спеціалізації: менеджмент туризму, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, менеджмент з організації охорони здоров’я - для осіб, які мають медичну освіту);

 • менеджмент організації;

 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

 • економіка підприємства;

 • фінанси і кредит;

 • банківська справа;

 • інформаційні управляючі системи і технології.


Нагадаємо, що період проведення Національних мультитестів вже завершений, а результати є у загальному доступі. Наступним етапом для кожного абітурієнта є подача документів у ВНЗ.  Tvoemisto.tv  зібрало усю необхідну інформацію про вступну кампанію 2023 року тут.

___________________________________________________________________________________________________

Щоб отримувати актуальні й гарячі новини Львова та України, підписуйтеся на наш Instagram та Viber.

Трансляції важливих подій наживо і щотижневі відеопрограми  про актуальні львівські питання у «Темі тижня» та інтелектуальні розмови на загальноукраїнські теми у «Акцентах Твого міста» і публічні дискусії для спільного пошуку кращих рішень викликам громади міста – дивіться на нашому YouTube-каналі.


Читайте також:
+
Щодня наша команда працює над тим, щоб інформувати Вас про найважливіше в місті та області. За роки своєї праці ми довели, що «Твоє місто» - це медіа, якому справді можна довіряти. Долучіться до Спільноти Прихильників «Твого міста» та збережіть незалежне медіа для громади. Кожен внесок має значення!